Stres jest często definiowany jako naturalna reakcja naszego organizmu na określone wydarzenia w naszym życiu. Elementy, które wywołują stres, są klasyfikowane jako stresory zewnętrzne lub wewnętrzne. Stresory wewnętrzne powodują zakłócenia w normalnych funkcjach organizmu (np. w przypadku zapalenia lub infekcji), natomiast stresory zewnętrzne to zmienne występujące w środowisku, które są postrzegane przez nasz umysł jako potencjalne zagrożenia.

Zrozummy to.

W obliczu możliwego i bezpośredniego zagrożenia układ podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) umysłu skłania do tworzenia i uwalniania hormonów steroidowych, w tym podstawowego hormonu stresu - kortyzolu oraz specyficznych neuroprzekaźników zwanych katecholaminami. Te związki chemiczne umożliwiają człowiekowi szybkie radzenie sobie z potencjalnymi zagrożeniami i są niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Ostry stres powoduje natychmiastowy wzrost tempo i krew pompuje nasze ciała adrenaliną, wyzwala zwiększoną produkcję białych i czerwonych krwinek oraz przekierowuje płyny z innych, nieistotnych części ciała (usta, gardło i przewód pokarmowy).

Do skutków ostrego stresu należą: suchość w ustach, która utrudnia mówienie i przełykanie, pocenie się i bladość, pobudzenie ruchowe i rozszerzone źrenice. Jednak gdy zagrożenie minie, reakcja stresowa jest następnie dezaktywowana, funkcje fizjologiczne normalizują się i mamy do czynienia z tzw. reakcją relaksacyjną. Jeśli stresory utrzymują się, nasza reakcja stresowa nie ulega dezaktywacji i przez dłuższy czas pozostajemy w trybie alarmowym na niskim poziomie. Ten warunek wynika co jest nazywany chronicznym stresem.

Stres przewlekły

Smutno jest pamiętać, że jesteśmy częścią w którym nigdy nie brakuje stresujących sytuacji nękających nasze codzienne życie. Przyczyny przewlekłego stresu mogą być różne - od angażowania się w problematyczne relacje, poprzez korzystanie z bardzo wymagającej pracy, izolowanie się od bliskich, aż po nieubłagane problemy finansowe. Jeżeli warunek ciągle iść unchecked, chroniczny stres może prowadzić zły zdrowie.

Depresja lub niepokój. Wiele badań dowodzi, że ciągły stres prowadzi do nadpobudliwości układu HPA umysłu i zakłóca normalny poziom serotoniny w organizmie. Uważa się, że ta substancja chemiczna ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia.

Choroby serca. Na poważne zdarzenia sercowe, takie jak zaburzenia rytmu serca i zawały serca, może mieć wpływ przewlekły stres. Osłabienie mechanizmów obronnych układu odpornościowego. Okazuje się, że osoby cierpiące na przewlekły stres mają niższą liczbę białych krwinek w porównaniu z osobami nie cierpiącymi na stres. Stąd też osoby cierpiące na przewlekły stres są bardziej podatne na choroby. Problemy żołądkowo-jelitowe. Umysł i jelita są bardzo silnie powiązane. W rzeczywistości oba organy dzielą się wieloma dokładnymi hormonami wymaganymi do ich normalnej pracy. To jest powód, dla którego nie jest wcale zaskakujące, że przewlekły stres może zakłócić pracę układu pokarmowego.

Uwzględnić

Zaparcia, biegunka, skurcze, , irritable bowel syndrome, peptic ulcer and inflammatory bowel diseases were found out to be greatly influenced by anxiety. Anorexia nervosa, bulimia nervosa and diabetes also have been related to the problem. Sexual and Reproductive Dysfunctions. In women, stress may result in diminished sexual appetite, the inability to achieve orgasms, extreme premenstrual pains and occasionally alters the menstrual cycle while it might cause temporary impotence in men.

Stres matki podczas results to reduce birth weights, premature births and raises the probability of miscarriage. Stress can also have different effects on eating issues and weight. While some men and women who suffer from chronic stress may put on weight or in times, suffer from , in addition, there are instances wherein a sufferer loses appetite and weight. Nobody can actually avoid stress but we could reestablish our state of health through a vast array of means. Exercise, comedy, play, songs, prayer or mediation may all provide us with the inputs required to uplift our spirits and enhance our natural immunity against stress.