Πατήστε ESC για να κλείσετε

Mindful Eating

Τι είναι το Mindful Eating;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το ενενήντα τοις εκατό είναι συναισθηματικοί καταναλωτές. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν...

1