Všimli jste si, kolik knih o výživě a dietách dnes najdete v knihkupectvích? Zdá se, že oblast kontroly hmotnosti a výživy patří k nejoblíbenějším čtenářským materiálům, přičemž v mnoha známých obchodech je k dispozici nejméně 80 různých dietních plánů, které obhajují četné přednosti vysokého obsahu tuků oproti nízkému obsahu tuků, vyššího obsahu bílkovin oproti nízkému obsahu bílkovin a vyššího obsahu sacharidů oproti nízkému obsahu sacharidů.

Podívejme se...

Ještě nikdy v historii jsme neměli k dispozici tolik informací z oblasti lidské výživy a biochemie. Jako profesionálové v oblasti fitness bychom měli skákat radostí! Než se však začneme plácat po zádech a gratulovat si k dobře odvedené práci, měli bychom se zamyslet nad plody naší společné práce. Navzdory (nebo možná právě díky) našim rostoucím znalostem o chemických vlastnostech potravin je smutnou pravdou, že na světě je nyní více klinicky a morbidně obézních lidí než kdykoli v historii, přičemž statistici z mnoha zemí prvního světa předpovídají, že bude ještě hůř.

And it’s not only obesity that is about the increase; Diabetes, hypercholesterolemia, hypertension, mental illness and even cancer have reached record levels also, suggesting that the human metabolism has finally reached breaking point and can no longer deal with the excessive demands placed upon it.

Nutriční faktor

Clearly, our knowledge of nutrition is lacking. It’s time to examine the wisdom of our current nutritional supplements and change our paradigms concerning the dietary advice we provide our customers. As fitness professionals we are often called upon to make judgements about the quality and amount of food which our clients eat to be able to keep and improve their health. Armed with our nutritional adviser certifications and a little additional reading we frequently find ourselves advising our customers about the foods they should or shouldn’t eat, substituting some foods such as vegetables and as’good’ whilst we advise that red meats and saturated fats are’bad’ and should be avoided at all costs.

Tato zobecnění umožňují odborníkům na fitness poskytovat masám nepředpisové informace o tom, co se obecně považuje za "zdravou výživu" nebo "vyváženou stravu". Rady, které poskytujeme svým zákazníkům, se staly natolik přijímanými jako fakt, že jen zřídka, pokud vůbec, přestáváme pochybovat o účinnosti těchto informací, o moudrosti, která za nimi stojí, a o dopadu, který budou mít na ty, kdo se jimi řídí. Špatné nebo dobré pro koho? Když Lukrécius původně řekl "Jídlo jednoho člověka je jedem druhého", uhodil hřebíček na hlavičku, pokud jde o naše individuální požadavky na živiny.

Věděli jste to?

Indeed, the early Romans of Lucretius’ time, the early Greeks of Hippocrates age and the ancient practitioners of herbal and měli poměrně dobře nastudovanou problematiku lidského zdraví a byli si plně vědomi úžasné schopnosti potravin léčit a revitalizovat a jejich potenciálně destruktivních vlastností. Tito dávní léčitelé si však zdaleka neuvědomovali, že léčivá síla nespočívá v samotném jídle, ale konkrétněji ve způsobu, jakým jídlo s člověkem komunikuje.

In more recent times, researchers like Dr Weston A. Price and Dr Royal Lee have noticed from their observations of their native cultures from around the world, that micro and macro nutrient consumption varies greatly from region to region without impairment to the health and well-being of the ones that survive on their native diets. For example, the Inuit Eskimo’s of Northern Alaska subsist almost exclusively on whale and seal meat and fat with kelp, berries and nuts forming the . This diet, high in saturated fats and protein breaks every’rule’ of modern western diets nevertheless the Inuit people living on it lead healthy, vital lives and are virtually disease-free.

Podobně, ale na opačném konci tohoto doplňku, jsou indiáni z kmene Quetchus v Jižní Americe, kteří se živí převážně vegetariánskou stravou, a přesto se jim dostává přesně takových výhod, jako je vynikající zdraví bez nemocí. Je zajímavé, že ve všech těchto situacích si domorodé národy žijící na zcela odlišných a dokonce za extrémní považovaných variantách stravy dokážou udržet takový stupeň zdraví a pohody, který je v západní společnosti prakticky nevídaný, a přesto se u nich po zavedení stravy, která není pro jejich zeměpisné oblasti původní, projevují přesně ty nemoci a choroby, které jsou dnes v průmyslovém světě tak rozšířené.

Vezměte na vědomí

  • Oxidační systém - rychlost, s jakou jsou paliva po požití oxidována. Například rychlé oxidanty spotřebují rychle a pracovat z dostupné energie na údržbu a opravy. Tito jedinci potřebují stravu s vysokým obsahem bílkovin a tuků, která poskytuje "pomalé spalování" paliva. Pomalí oxidanti naopak nebudou schopni přijímat energii z bílkovin a tuků dostatečně rychle a budou potřebovat větší množství sacharidů ve stravě, aby zůstali vyrovnaní.
  • Autonomní nervový systém - ANS řídí všechny "automatické" tělesné funkce, např. rate, respiration and . Divided into sympathetic and parasympathetic branches, the ANS can provide either an excitatory stimulus ‘fight or flight’ or an inhibitory one ‘rest and digest’. We’re usually more dominant in these areas compared to other and may have our equilibrium thrown out further still by eating foods that excite either branch.
  • Catabolic/Anabolic equilibrium – The human body frequently changes between anabolic and catabolic cycles as part of its natural diphasic rhythm. Often though, because of a that the body can’t deal with it becomes locked in to a single cycle with energy system disturbance occurring as a result. In response to this disturbance the cell membrane will increase or decrease in permeability making nutrient supply and retention difficult.
  • Kyselinová/alkalická rovnováha - George Watson ve své vynikající knize "Výživa a vaše mysl" zdůraznil význam kyselinové/alkalické rovnováhy při léčbě emočních poruch bez léků. Konkrétně poznamenal, že na rozdíl od kyselých/alkalických vlastností konzumovaných potravin je to jejich interakce s biochemií člověka, která určuje jejich důsledky. Nerovnováha zde často způsobí zvýšení zátěže dýchacích cest a ledvin. Endokrinní druh - Výzkumy zjistily, že jsme regulováni jednou z našich čtyř endokrinních žláz. U některých to bude štítná žláza nebo nadledvinky, zatímco u jiných to může být hypofýza nebo pohlavní žlázy. Tyto žlázy určují, kolik nadváhy se může na těle nahromadit. Navíc je známo, že některé potraviny mohou stimulovat určité žlázy k nadprodukci nebo podprodukci a způsobit zbytečné zadržování hmotnosti.
  • Prostaglandinová rovnováha - Prostaglandiny se vyrábějí z mastných kyselin a podílejí se prakticky na všech metabolických dějích. Narušení rovnováhy prostaglandinů může ovlivnit produkci, neurotransmisi, imunitní výkonnost, průtok a zánětlivé procesy a další.
  • Krevní skupina - Dr. Peter J. D'amo ve své knize "Jezte správně pro svou krevní skupinu" představuje myšlenku stravy podle krevních skupin, která určuje naše potřeby živin na základě genetické biochemie našich předků. Metabolická typizace ji uznává jako prvek, který přispívá k biochemické rovnováze, ale v důsledku mezinárodní migrace a mezirasového křížení v posledních několika generacích je považována za méně významnou. Nicméně krevní typizace nám dává fantastickou představu o potravinách, kterým je třeba se vyhnout.
  • Constitutional Type – Probably the least’proven’ yet still highly effective area of metabolic typing relates to a constitutional type. Based upon ancient herbal and Chinese medicine this relates to the components wood, fire, earth, metal and water and how they present within the individual foods and the people themselves.
  • Rovnováha elektrolytů a tekutin - při nerovnováze nebo vyčerpání tělesných tekutin může být vážně narušena i schopnost přenášet životně důležité živiny. Například v případě dehydratace se tekutiny více soustředí a jsou "letargické", což ovlivňuje přísun živin tam, kde jsou potřeba. To může změnit endokrinní odezvu, rovnováhu mezi kyselinami a zásadami a vyvolat další negativní důsledky "po proudu".

Závěrečná poznámka

The carbohydrate type, such as is instructed to consume from carbohydrate rich food groups with loads of starch and moderate glycemic index values. Although encouraged to consume at each meal their amount will be low-moderate and ALWAYS of the decrease purine, thinner types. Protein dominant type on the other hand is encouraged to consume meals high in fat, high in protein from heavier, darker meats and lower in carbohydrates. Mixed types as you might well guess are permitted to eat from the ends of this spectrum. Far from those three base types however, are myriad permutations allowing for individual variables to be addressed with regard to certain foods and macronutrients ratios. It’s this flexibility and adaptability to individual needs that makes metabolic typing such a strong tool in the arsenal of the fitness and health professional. In other words it addresses the source of our customers’ health issues and focuses on building health instead of tackling disease.